Charlotte Meindersma – Juridische risico’s bij het gebruik van gen-ai

Luister deze aflevering

Bekijk deze aflevering

Shownotes

Deze podcast is opgenomen op: 09-02-2024

In deze aflevering van de Inbound4Cast praat ik met Charlotte Meindersma. Charlotte is jurist voor online ondernemers en weet veel over auteursrecht, merkenrecht, marketing, portretrecht en privacy. In deze aflevering praten we over de juridische kant van AI gebruiken in je marketing.

Onder andere de volgende vragen worden in deze aflevering beantwoord:

 • Wat zijn de juridische uitdagingen van AI-technologieën volgens Charlotte Meindersma?
 • Hoe beïnvloeden AI-ontwikkelingen het auteursrecht?
 • Wat zijn de ethische overwegingen bij het gebruik van AI in contentcreatie?
 • Hoe ziet Charlotte de toekomst van AI in relatie tot privacywetgeving?
 • Welke rol speelt transparantie in het gebruik van AI volgens Jerrel en Charlotte?
 • Hoe kan de balans tussen innovatie en regulering van AI worden gevonden?
 • Welke impact heeft AI op de traditionele media-industrie?
 • Hoe gaan bedrijven om met de juridische implicaties van AI-technologie?
 • Wat zijn de potentiële risico’s van AI in termen van auteursrechtenschending?
 • Hoe beïnvloedt AI de relatie tussen content creators en platformen?
 • Op welke manier kan AI bijdragen aan het oplossen van juridische geschillen?
 • Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor beleidsmakers bij het reguleren van AI?
 • Hoe kunnen individuen zich beschermen tegen mogelijke nadelen van AI?
 • Wat is de rol van AI in het veranderen van de werkwijze binnen creatieve beroepen?
 • Wat zijn de voordelen van AI-gebruik voor bedrijven en organisaties?
 • Hoe kijken Jerrel en Charlotte aan tegen de toekomstige ontwikkelingen van AI?
 • Welke adviezen geeft Charlotte aan startende ondernemers die AI willen inzetten?

Een podcast van Jerrel Arkes over organisch groeien voor B2B bedrijven.

Volg mij